Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alternatif Yakıtlar
  Geleceğin Alternatif Enerji Kaynakları  
  23 Temmuz 2014 Çarşamba Site içi arama :  
 

E-Bülten Üyeliği
İsim Soyisim
 
E-Posta Adresi
 


Yeşil Sözlük
Tamamı


Kitap
Yenilenebilir Enerji Gerçekleri ve Rakamları
Sürdürülebilir Gelişimin En Önemli Halkalarından Biri: Tedarik Zinciri Yönetimi
Günümüzde, sürdürülebilir bir büyüme anlayışının ön plana çıkması, şirketleri tüm üretim ve tedarik sürecinde sorumlu davranma konusunda teşvik etmektedir. Gerçek anlamda sürdürülebilirliği sağlamak için ise, tedarik zincirinden başlamak üzere tüm sosyal paydaşlar üzerinde bir değer zinciri yaratmayı başarmak gerekir.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi, üretici ve müşteri arasında gerçekleşen ürün ve hizmet akışlarında sosyal, çevresel ve ekonomik boyutların gereklerini tüm paydaşlar için değer yaratmaya odaklanarak sağlamaya çalışan bir yönetim şeklidir. Sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine koyan BSH,  tedarikçilerin, çevreye ve yerel halka, iş ve işgücü uygulamalarına, ürün ve hizmet sorumluluğuna olan yaklaşımlarına büyük önem vermektedir. Ayrıca, şirket olarak sorumlu yaklaşımlarımız içerisine tedarik zincirine yönelik yeni politikalar ve etik kodlar üreterek daha fazla sürdürülebilir gelişim için çalışıyoruz. Artık tüketicilerin ve müşterilerin de çevre ve sosyal bilincinin arttığı bir dönemde, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi müşteri beklentilerini karşılayabilmek için de önemli bir unsur. BSH olarak tedarik zincirinde çevresel açıdan karbon salınımlarının ve atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması, toplumsal açıdan ise sağlık ve güvenlik, toplum üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması en önemli önceliklerimizi oluşturuyor.

Tedarik zincirine kadar uzanan sürdürülebilirlik anlayışı


BSH olarak, sürdürülebilir kalkınmayı ve üretimi, geleceğe yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Bu konudaki yüksek beklentilerimiz tedarik zincirine kadar uzanmaktadır. BSH, her yıl ticari mal ve malzeme alımı yaptığı harcamalarda, kaynakların yüzde 40’ından fazlasını düşük maliyetli ülkelerden karşılamaktadır. Bu ticari faaliyetlerin söz konusu bölgelerde şirketimize sağladığı en önemli etki gücü, sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu davranışları artırmak ve teşvik etmek için geniş bir alan vermesidir. Daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi için satın alma faaliyetleri konusundaki işbirliği prensiplerimizi ortaya koyan ilkeler belirledik ve bu ilkeleri tedarikçilerimize ilettik. BSH, tedarikçilerine yönelik davranış tüzüğünde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO) sözleşmeleri temel alınmıştır.

Doğrudan malzeme satın aldığımız A ve B kategorisinde ki tedarikçilerimizden de sürdürülebilir iş sorumluluklarını yüklenmeleri için, 2009 sonu itibariyle davranış tüzüğünü uygulama taahhütnamesi aldık. Bu iki grup birlikte toplam satın alma hacmimizin yüzde 95’inden fazlasını oluşturmaktadır. Çevreyi koruma yıllardır tedarikçilerimizle ilişkilerimizde en önemli faktörlerden biri olmuştur. BSH olarak A ve B kategorilerinde yer alan tüm tedarikçilerimizin yürürlükte olan bir çevre denetim sisteminde sahip olmalarını bekliyoruz. Tedarikçilerimizle aktif bir işbirliği içinde yer alarak, tedarik zincirindeki riskleri etraflıca inceliyor ve stratejik önem taşıyan ortaklıkları destekliyoruz.

Çevre bilinciyle gerçekleştirilen lojistik faaliyetleri

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetiminde çevre bilinciyle gerçekleştirilen ulaşım ve nakliye faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Lojistik faaliyetleri, BSH faaliyetlerinde ortaya çıkan toplam CO2 emisyonunun yaklaşık yüzde 10’una karşılık gelmektedir.

BSH’nin lojistik stratejisi, fabrikadan tüketiciye nakledilen malların çevresel etkisini en aza indirmektir. Almanya, Giengen’de bulunan lojistik merkezimiz, çevre dostu bir lojistik konseptiyle hareket etmektedir. Bu konsept kapsamında, Bremerhaven ve Hamburg limanlarına yapılan haftalık yük taşıma faaliyetlerinde 120 kamyon yük- demiryolu taşımacılığına geçilmiş, böylece CO2 emisyonu yüzde 60 oranında azaltılmıştır.

BSH’nin demiryoluyla gerçekleştirilen toplam nakliye hacim oranı yüzde 34’lük AB ortalamasından daha yüksek düzeyde, yüzde 50 civarında gerçekleşmektedir. Nakliye işlemlerimizi mümkün olduğunca karayollarından, deniz ve demiryolu taşımacılığına kaydırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 
Geri
Geleceği şekillendiren marka BSH, “Gelecek Günü”nün sponsoru

Tamamı

 
 
Geleceğin Enerjisi - 2011